Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 5 - letnie

Wychowawczynie:

mgr Marta Podkówka

mgr Joanna Reczek

Nauczyciel wspomagający:

mgr Anna Frączek

Pomoc nauczyciela:

p. Ewa Dykas