Znalezione obrazy dla zapytania zajączki

  

Dzień aktywności dziecka w Ochronce

grupa:

 

Misie, Pszczółki

  

06:30 - 07:30 Dyżur w sali Słoneczka,

7:30 – 08:40 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne, aktywność podejmowana przez dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, oglądanie książek, albumów, zabawy ruchowe, ćwiczenia ortofoniczne,

08:40 – 09:40 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie, modlitwa poranna  w Kaplicy,

09:40 – 10:50 zajęcia wspierające rozwój umysłowy, emocjonalno - społeczny, twórczy, fizyczny, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie,

10:50 – 12:00 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, modlitwa południowa w Kaplicy,

12:00 – 14:15 odpoczynek poobiedni (leżakowanie) – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, czynności samoobsługowe (rozbieranie i ubieranie, toaleta),

14:15 – 15:00 przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku,

15:10 – 16:00 swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy na placu zabaw, rozchodzenie się dzieci, 

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.


 

Nutki, Słowiczki, Biedroneczki

  

06:30- 07:30 Dyżur w sali Słoneczka,

07:30 – 08:15 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, porządkowe, organizacyjne, zabawy swobodne, spontaniczne, indywidualna praca z dziećmi, wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy, ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne o wielostronnym ruchu,

08:15 – 09:00 przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, rozwijanie umiejętności samoobsługowych  i estetycznych, śniadanie, zwracani uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania,

09:00 – 09:10 modlitwa poranna w Kaplicy,

09:10 – 11:45 wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych, organizowanie zajęć na świeżym powietrzu w szczególności zajęć ruchowych, sportowych, przyrodniczych, prowadzenie obserwacji, prowadzenie prac ogrodniczych, porządkowych, wycieczki, spacery, zabawy swobodne, spontaniczne,

11:45 – 12:40 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu, modlitwa południowa w kaplicy,

12:40 – 13:45 odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, zabawy            i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali lub na świeżym powietrzu z wykorzystaniem urządzeń relaksacyjnych, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela,

13:45 – 14:30 przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania, podwieczorek, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu posiłku,

14:30 – 16:00 dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu, kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.


  

Słoneczka,Króliczki

 

06:30 - 7:30 Dyżur w sali Słoneczka,

07:30 – 9:15 schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, wspólna zabawa – aktywność podejmowana przez dzieci, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, pełnienie dziecięcych dyżurów, przygotowanie pomocy do zabaw i zajęć, zabawy ruchowe, ćwiczenia ortofoniczne,

09:15 – 10:15 przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie, modlitwa poranna w Kaplicy,

10:15 – 12:20 inspirowanie dzieci do różnego rodzaju aktywności: umysłowej, ruchowej, plastyczno – konstrukcyjnej w formie zespołowej, zbiorowej i indywidualnej, pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe, dowolne zabawy w kącikach tematycznych,

12:20 – 13:20 przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny, obiad, zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie właściwej postawy przy jedzeniu, modlitwa południowa w Kaplicy,

13:20 – 14:05 odpoczynek poobiedni na kocykach – słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna, wykonywanie ćwiczeń na kartach pracy,

14:05 – 15:00 czynności samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek,

15:00 - 16:00 podsumowanie wydarzeń dnia, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie, zabawy wspomagające prowadzone przez nauczyciela, rozchodzenie się dzieci,

16:00 – 16:30 dyżur w sali Słoneczka.