Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 5 - 6 letnie

 

Wychowawczynie:

s. mgr Regina Gil

mgr Anna Trela

Pomoc nauczyciela:

p. Maria Moździerz