Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 4 - letnie

 

Wychowawczynie: 

mgr Katarzyna Król

mgr Monika Motyka

Pomoc nauczyciela:

p. Agnieszka Żurawska