Do powyższej grupy uczęszczają dzieci 6 - letnie

 

Wychowawczynie:

s. mgr  Maria Kęder

mgr Anna Zapała

Pomoc nauczyciela:

p. Agata Wójcik