Administrator

- dyr. s. Marta Kołodziej

- Przedszkole Niepubliczne "Ochronka" im. Jana Pawła II

- ul. Różana 2, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

- tel: 14 642 26 68

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

REGON 122728773

 

INFORMACJA

ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCHPodstawa prawna:

 

      Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.).

 

      W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych przedszkola w ramach powierzonej przez organ prowadzący funkcji dyrektora placówki. Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne. Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

 

  • sprostowania,

  • ograniczenia przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • dostępu do Waszych danych,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

 

Dane osobowe będą przechowywane w przedszkolu przez okres wynikający z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.